[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
 


  

วิธีปฏิบัติ WI-IM
การใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ศุกร์ ที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555


การใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (1)
การใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (2)


เข้าชม : 1643


วิธีปฏิบัติ WI-IM 5 อันดับล่าสุด

      นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ 6 / พ.ค. / 2558
      วิธีปฏิบัติ-IM 6 / พ.ค. / 2558
      การสำรองข้อมูลเวชระเบียนที่จัดเก็บในรูปแบบ 8 / มิ.ย. / 2555
      การสำรองข้อมูล 8 / มิ.ย. / 2555
      การรักษาความปลอดภัย ป้องกันการสูญหายของแฟ้มเวชระเบียน 8 / มิ.ย. / 2555


IM : : ทีมสารสนเทศ โรงพยาบาลทุ่งใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช่ : :
ผู้ดูแลเว็บไซด์ :Pitug Chutmat   Email :thungyaihospital2010@gmaill.com
สถิติการเข้าชมเว็บไซดWebsite counter คน เริ่มตั้งแต่ 10 มิถุนายน 2555

เว็บไซด์หลักโรงพยาบาลทุ่งใหญ่